Co je výsledkem a výstupem aktivity

  • Festivaly VR přímo ve školách. Umožňují žákům i učitelům vyzkoušet si technologie a také otestovat a vyjádřit se k různým výukovým, či tréninkovým aplikacím, které jsou pro ně s odborným výkladem připraveny. Realizovali jsme téměř dvě desítky festivalů virtuální reality přímo na středních školách Středočeského kraje.
  • Vzdělávací programy v oblasti VR. Pedagogové díky nim mohou získat potřebné znalosti a dovednosti pro práci s VR i základy vývoje a modelování ve virtuálním prostoru. Naším cílem bylo, aby mohli učitelé moderní technologie ve výuce na své škole také reálně využívat. Ve spolupráci s AVRAR vznikly vzdělávací programy 4 KROKY, JAK VYUŽÍT VIRTUÁLNÍ REALITU VE VÝUCE (určený pro všechny pedagogy bez omezení) a NAUČTE SE VYTVÁŘET APLIKACE VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ (určený primárně pro vyučující předmětů programování/ informatika). Přímo na pracovišti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze jsme realizovali 11 třídenních kurzů, které absolvovalo 27 pedagogů. Podle hodnocení pedagogů přispěly kurzy k jejich profesnímu rozvoji. V oblasti IT získali pedagogové nové znalosti a dovednosti a obohatili tak své znalostní portfolio. Řada z nich využila aplikace VR ve výuce, a to v rámci povinného nebo povinně volitelného předmětu. Z hlediska implementace získaných znalostí a dovedností do výuky nejčastěji uváděli předmět Matematika, Odborná angličtina, Chemie, Biologie, Odborný předmět – Informatika, Programování, Vývoj aplikací, Aplikační software. Někteří pedagogové vyžili VR aplikace i v rámci školních volnočasových kroužků (kroužek týkající se vývoje aplikací pro VR).

Průvodce učitele střední školy virtuální realitou.

Veřejně dostupná publikace je dalším krokem k využívání prvků virtuální reality ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů na středních školách – nejen Středočeského – kraje.

Příspěvky k aktivitě