NAUČTE SE VYTVÁŘET APLIKACE VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ (VZDĚLÁVACÍ KURZ 7.-9. 4. 2020)

NAUČTE SE VYTVÁŘET APLIKACE VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ (VZDĚLÁVACÍ KURZ 7.-9. 4. 2020)

Využijte virtuální realitu ve výuce na vaší škole. Je to snazší, než byste čekali. Přihlaste se na kurz „Naučte se vytvářet aplikace ve virtuální realitě“ Po jeho absolvování budete umět vytvářet své vlastní 3D modely a zobrazovat je ve virtuální realitě.  

Kurz je určený pedagogům, kteří vyučují předmět programování/IT akteří chtějí na své škole učit studenty, jak aplikace VR vytvářet. Ať už v běžných hodinách programování / informatiky, nebo v rámci  volnočasových kroužků.

Během celého kurzu budete mít v učebně dispozici svůj počítač a brýle pro virtuální realitu. Kurz je vedený formou workshopu, aby se vám lektor mohl věnovat individuálně a abyste si mohli vše vytvořit a vyzkoušet sami. Kapacita je maximálně 12 účastníků. Pro pedagogy ze středočeského krajeje akce zdarma.

Prozkoumejte detaily kurzua přihlaste se ještě dnes.

Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT