VIRTUÁLNÍ REALITA NA FESTIVALU FIKTIVNÍCH FIREM V PŘÍBRAMI

VIRTUÁLNÍ REALITA NA FESTIVALU FIKTIVNÍCH FIREM V PŘÍBRAMI

Na Obchodní akademii a VOŠ Příbram proběhne 19. listopadu 2019 od 12 do 17 hodin Festival fiktivních firem. Jeho součástí budou i ukázky virtuální reality v režii VUPI. 

Cílem akce je představit na této akci pedagogům a žákům vybrané existující aplikace virtuální reality a diskutovat s nimi o tom, jak mohou tyto moderní technologie doplnit a zkvalitnit stávající výuku na středních školách.

Jako názorné ukázky jejich možného využití ve výuce budou sloužit:

  1. – Vyukové aplikace předmětů matematika, chemie a angličtina.
  2. – Google Earth – virtuální prohlídka města na zeměkouli, které si vyberete.
  3. – Human Atlas – prohlídka lidského těla prostřednictvím virtuální reality(např. kostra, krevní systém, nervový systém, orgány…).
  4. – Škoda auto – aplikace s technickým zaměřením.
  5.  Rehabilitace ve VR – virtuální procházka.
  6. – Nefertari: Journey to Eternity – výlet po starověkém Egyptě.
  7. – A walk through the universe – krátké prohlídky vesmírem.


Festival se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT