VUPI PŘEDLOŽILO DALŠÍ PROJEKTY DO 2. VÝZVY PROGRAMU ETA TAČR

VUPI PŘEDLOŽILO DALŠÍ PROJEKTY DO 2. VÝZVY PROGRAMU ETA TAČR

VUPI pokračuje ve svých aktivitách v oblasti projektů. V současnosti jsme předložili v rámci 2. Výzvy programu ETA TAČR tři projekty, které jsou nyní ve fázi hodnocení.

První projekt:

Metodika k vytváření a hodnocení profesních programů VŠ ve spolupráci s relevantními stakeholdery

Cílem projektu je vytvoření obecné metodiky pro hodnocení spolupráce VŠ a světa práce v rámci profesních studijních programů. Jde o oblasti učení “Praxe veřejné správy” a “Ekonomika a finance”.

V průběhu trvání půjde o zpracování hloubkového výzkumu mezi zaměstnavateli, učiteli, studenty i dalšími relevantními  stakeholdery. Získáná data poslouží pro nastavení hodnotících procesů v rámci vzájemné spolupráce.  Zejména půjde o:
– hodnocení metod výuky,
– tvorby obsahu a následných výsledků učení,
– učebního prostředí a procesů, které studenta potkávají při opuštění školy a jeho následném začleňování do pracovního procesu.

Projekt v rámci pilotáže na konkrétní spolupráci popíše a metodicky zpracuje “příklady dobré praxe” v rámci předmětných oborů.

Projekt jsme společně připravilii a předložili ve spolupráci s:
– CEVRO Institut, z.ú.
– Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z. s.

Druhý projekt:

Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou

Cílem je propojit „svět“ výzkumu a vývoje a podnikovou sférou. 
Projekt se zaměřuje nakvalitativní výzkum a vytvoření – v ČR unikátní – interaktivní digitální mapy inovačních infrastruktur. Výzkumné organizace na základě výzkumu pak budou schopné lépe zacílit své komunikační a prezentační přístupy, tak aby reflektovaly skutečné potřeby podnikové sféry.

Projekt se dále zaměřuje na vývoj metodiky pro hodnocení přínosů spolupráce podnikatelských subjektů (zejména VO) s výzkumnými infrastrukturami jako způsobu zvyšování konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a posílení jejich kompetencí.

Metodika založená na výzkumu v oblasti podnikohospodářských nauk podpoří intenzivnější využití potenciálu výzkumných infrastruktur, jejich laboratorního vybavení, nehmotného majetku (duševního vlastnictví či know-how).

Projekt jsme společně připravilii a předložili ve spolupráci s: 
– výzkumnou společností Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.,

Třetí projekt:

Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice

Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky a softwaru založené na vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a střední podniky.

Projekt jsme společně připravilii a předložili ve spolupráci s:
– Vysokým učením technickým v Brně
– Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích
– Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR