Další vyškolení pedagogové na virtuální realitu

Další vyškolení pedagogové na virtuální realitu

Připravili jsme další sérii školení pro pedagogy ze Středočeského kraje, které jsou zaměřené na virtuální realitu a rozvoj v této oblasti ve prospěch vzdělávání.

Ve dnech 8.- 9. 2. 2023 proběhl oblíbený kurz pro začínající uživatele zaměřený na praktické využití virtuální reality ve výuce pro pedagogické pracovníky. Těší nás velký zájem pedagogů a ještě více nás těší jejich spokojenost.

Vzdělávací kurz se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje” (IKAP II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).