Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při HKČR, z. ú.

Věříme, že inovace jsou motorem podnikání. Zvláště to platí v digitálním věku 21. století. Česká ekonomika má šanci udržet krok s vyspělými zeměmi jen tehdy, bude-li moci nabídnout kvalifikované a vzdělané zaměstnance, kteří budou připraveni flexibilně reagovat na měnící se trh práce ve prospěch robotizace. Investice do digitalizace, inovací ve výrobě i službách a špičková úroveň vzdělání je správná cesta pro Českou republiku.

6

Je počet výzkumných projektů, které jsme realizovali např. s podporou TAČR.

1000+

Více než 1000 žáků středních škol a stovky pedagogů prošlo našimi festivaly a kurzy v oblasti virtuální a rozšířené reality od roku 2019.

4

Je počet webových portálů, které jsme vytvořili na pomoc podnikatelům.

Naše služby

Spolupracujte s námi a společně dosáhneme lepších výsledků.

Názory na naše aktivity

S kým spolupracujeme

Zakladatel ústavu je Hospodářská komora ČR. Spolupracujeme s řadou organizací, či institucí z veřejného, akademického, nebo podnikatelského sektoru: