Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při HKČR, z. ú.

Digitalizace a inovace jsou motorem podnikání. Zvláště to platí v digitálním věku 21. století. Česká ekonomika má šanci udržet krok s vyspělými zeměmi jen tehdy, bude-li moci nabídnout vybudovanou infrastrukturu, kvalifikované a vzdělané zaměstnance a předvídatelné a vymahatelné právní prostředí. Investice do digitalizace, inovací ve výrobě i službách a špičková úroveň vzdělání je správná cesta pro Českou republiku, kterou VUPI svou aktivitou rozvíjí.

6

Je počet výzkumných projektů, které jsme realizovali např. s podporou TAČR.

1000+

Více než 1000 žáků středních škol a stovky pedagogů prošlo našimi festivaly a kurzy v oblasti virtuální a rozšířené reality od roku 2019.

4

Je počet webových portálů, které jsme vytvořili na pomoc podnikatelům.

Naše služby

Spolupracujte s námi a společně dosáhneme lepších výsledků.

Názory na naše aktivity

S kým spolupracujeme

Zakladatel ústavu je Hospodářská komora ČR. Spolupracujeme s řadou organizací, či institucí z veřejného, akademického, nebo podnikatelského sektoru: