Výzkumné projekty TAČR – ÉTA

Fenomén průmysl 4.0

Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti absolventů profesních terciárních oborů na – díky fenoménu 4.0 – překotně se měnící požadavky společnosti a trhu práce v jejich konkrétním oboru (strojírenství, učitelství a zdravotnictví), formou návrhu inovací jejich studijních programů.

ReStart MSP

Cílem projektu je zmírnit ekonomické následky pandemie COVID-19 a podpořit restart MSP. Výzkum se zaměřuje na identifikaci dopadů pandemie COVID-19 na MSP v ČR a nabídne rozvojové scénáře uplatnitelné do prostředí MSP, které podnikům pomohou nastavit adekvátní způsoby řízení, organizace práce a inovační procesy v krizovém období.

Digitální zralost firem

Záměrem projektu DigitálníPodnik.cz je posilování
inovační kapacity, konkurenceschopnosti a udržitelné výkonnosti malých a středních podniků, zlepšení úrovně digitalizace a získání nových konkurenčních výhod.

Transfer technologií – MAPAVIN

Cílem projektu je podpořit spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi a přispět tak k vyššímu
uplatnění výzkumu v podnikové sféře.

Rozvoj MSP ve venkovském prostoru

V rámci projektu byla vytvořena certifikovaná metodika, manuál pro dílčí oblasti a software.


Další výzkumné aktivity

VÝSTUPY DOTAZNÍKU ON-LINE VÝUKY

Stovky žáků, desítky pedagogů, 10 škol z různých regionů ČR, 4 měsíce pilotování, několik měsíců přípravy.

DOPAD PANDEMIE COVID-19

Situace v listopadu roku 2020 ohledně dopadů pandemie COVID-19 na podnikový sektor se lišila mezi jednotlivými obory podnikání. Rozdílné dopady se pak odrážely i v přístupu firem k propouštění zaměstnanců. 

ODLIV MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Projekt je zaměřen na řešení současného negativního trendu, kdy dochází k odlivu malých a středních podniků (dále jen „MSP“) z venkova.