Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice

Realizace od 02/2019 do 1/2022


Organizace zapojené do realizace projektu:

  • Vysoké učení technické v Brně
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
  • Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Záměrem projektu DigitálníPodnik.cz je posilování inovační kapacity, konkurenceschopnosti a udržitelné výkonnosti malých a středních podniků, zlepšení úrovně digitalizace a získání nových konkurenčních výhod.


Výsledkem projektu bude vytvoření certifikované metodiky a softwaru založených na vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a střední podniky.


Role VUPI: 

VUPI se podílí na tvorbě výstupů s cílem zajistit jejich uplatnitelnost pro MSP.  Prostřednictvím HK ČR zajišťuje šíření poznatků a výstupů projektu mezi členskou základnu HK ČR (MSP, asociace, společenstava a cechy).

Příspěvky k projektu

  • DALŠÍ 2 PROJEKTY PRO VUPI
    Po úspěchu v 1. výzvě programu ETA TAČR, zaměřeného na oblast aplikovaného společenskovědního […]