Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice

Realizace od 02/2019 do 1/2022

„Realizováno s podporou TAČR a v rámci programu ÉTA“

Organizace zapojené do realizace projektu:

  • Vysoké učení technické v Brně
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
  • Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Záměrem projektu DigitálníPodnik.cz je posilování inovační kapacity, konkurenceschopnosti a udržitelné výkonnosti malých a středních podniků, zlepšení úrovně digitalizace a získání nových konkurenčních výhod.

Výsledkem projektu je vytvoření certifikované metodiky a softwaru založených na vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a střední podniky.

V rámci projektu byl na základě předchozího výzkumu zprovozněn Test digitální zralosti, který je nyní zdarma dostupný pro MSP. Firmy na základě testu mohou zjistit, kde si stojí v oblasti digitalizace a inovací v porovnání s firmami v daném oboru. 

Role VUPI: 

VUPI se podílí na tvorbě výstupů s cílem zajistit jejich uplatnitelnost pro MSP.  Prostřednictvím HK ČR zajišťuje šíření poznatků a výstupů projektu mezi členskou základnu HK ČR (MSP, asociace, společenstava a cechy).

Příspěvky k projektu