DALŠÍ 2 PROJEKTY PRO VUPI

DALŠÍ 2 PROJEKTY PRO VUPI

Po úspěchu v 1. výzvě programu ETA TAČR, zaměřeného na oblast aplikovaného společenskovědního výzkumu se nám, společně s partnery, podařilo získat další dva projekty, tentokráte v rámci 2. výzvy programu ETA TAČR.

Prvním projektem je Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou. Jeho cílem je propojit svět výzkumu a vývoje spolu s podnikovou sférou. Výstupem z něj bude kvalitativní výzkum, který se odrazí – v ČR unikátní – interaktivní digitální mapě inovačních struktur. 

Druhým projektem je Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice. Cílem tothoto projektu je vytvoření certifikované metodiky a softwaru založené na vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a střední podniky.