Tvořme společně budoucnost regionu

Tvořme společně budoucnost regionu

Ve dnech 24. – 25. června 2021 pořádáme „dotační“ kulatý stůl v Jetřichovicích.

  • Akce proběhne za účasti klíčových stakeholderů z Hospodářské komory ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ústeckého a Karlovarského kraje Tvořme společně budoucnost regionu.
  • Zaměříme se na připravované dotační možnosti, které ovlivní ekonomické směřování ústeckého a karlovarského regionu na mnoho dalších let dopředu.
  • Součástí kulatého stolu je diskuse k tématu „Jak nejefektivněji využít finanční zdroje z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Národního plánu obnovy, nebo Fondu spravedlivé transformace“. Dílčím tématem bude také energetika a green deal, transfer znalosti a technologií, digitalizace a další.