UKÁZKY VIRTUÁLNÍ REALITY JAKO SOUČÁST FESTIVALU FIKTIVNÍCH FIREM

UKÁZKY VIRTUÁLNÍ REALITY JAKO SOUČÁST FESTIVALU FIKTIVNÍCH FIREM

Na Obchodní akademii a VOŠ Příbram proběhl ve středu 19.11.2019 Festival fiktivních firem. Jeho součástí byly i ukázky virtuální reality v režii VUPI.

Zájem žáků a učitelů o praktické využití virtuální předčil naše očekávání. Na festival dorazily také skupiny žáků a pedagogů z jiných škol. Všichni si chtěli na vlastní kůži osahat jak virtuální realita ve výuce vlastně funguje. Naši spolupracovníci z Asociace virtuální a rozšířené reality, kteří pro nás akci personálně prezentaci zajišťovali, se celý den nezastavili.

Chcete mít taky na vaší škole Festival virtuální reality? Napište nám na info@vupi.cz (platí jen pro střední školy ve Středočeském kraji).

Akce se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT