VYSTAVOVALI JSME V NÁRODNÍM CENTRU PRO PRŮMYSL 4.0