PŘEDSTAVILI JSME MOŽNOSTI VR VEDENÍ SLŠ KŘIVOKLÁT

PŘEDSTAVILI JSME MOŽNOSTI VR VEDENÍ SLŠ KŘIVOKLÁT

Minulý týden jsme předvedli vedení Střední lesnické školy Křivoklát možnosti využití virtuální reality ve výuce. Ukázali jsme jim také, jak vypadá festival virtuální reality pro školy, představili soutěž pro středoškoláky Leonardo a kurz PodnikniTo, který proběhne v listopadu v Příbrami.

Soutěž Leonardo je určená pro středoškoláky. Jejím cílem je zábavným způsobem podpořit zájem učitelů i žáků o inovace, vědu a výzkumu. V rámci soutěže bude úkolem studentských týmů navrhnout funkční technický „vynález“, inspirovaný Leonardem da Vinci a při jeho tvorbě využít co nejvíce současných poznatků a moderních technologií. Každá střední škola má možnost se do soutěže zapojit, přidejte se také. Podrobnější informace zveřejníme během měsíce.

Kurz PodnikniTo pro pedagogy a žáky jsme přetavili do semináře s názvem Jak efektivně rozvíjet podnikatelské nápady žáků, který se uskuteční 14. 11. 2019 v Příbrami. Pro detaily semináře si klikněte zde: www.vupi.cz/cs/akce/jak-efektivne-rozvijet-podnikatelske-napady-zaku-ss.html

Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT