KDY SE OBJEVÍ PRVNÍ STOPA ČECHA NA MARSU?

KDY SE OBJEVÍ PRVNÍ STOPA ČECHA NA MARSU?

Možná se někteří Češi zúčastní některé z kolonizačních misí, plánovaných Elonem Muskem. Možná se na rudou planetu nejprve podívá samotná česká vlajka, jako například během mise Apolla 17 na Měsíc, kam ji s sebou vzal americký astronaut Eugene Cernan.

Někteří Češi se ale na Mars dostali alespoň ve formě svého jména, nahraného na čip, a dopraveného na planetu za pomoci sondy InSight, která na ni přistála 26. listopadu 2018. Na povrchu této planety se ale už také přímo nachází fyzické zařízení vyrobené v … pokračovat ve čtení

Článek je z webu ČEKUJVĚDU.CZ, magazínu o vědě a inovacích pro mladé lidi, který vytváří Výzkumný ústav pro podnikání a inovac při Hospodářské komoře v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT