SPOLUPRÁCE MEZI OBRANNÝM A KOSMICKÝM PRŮMYSLEM V ČR

SPOLUPRÁCE MEZI OBRANNÝM A KOSMICKÝM PRŮMYSLEM V ČR

V rámci 6. Festivalu České inovace v Plzni proběhne ve čtvrtek Průmyslový den ke spolupráci mezi kosmickým a obranným průmyslem ČR. Na programu bude představení strategií ministerstev dopravy, obrany a Armády ČR ve výše uvedených oblastech. 

Dalším bodem bude prezentace potřeb a příležitostí v oblasti kosmických aktivit a obrany v ČR, EU a Evropské kosmické agentuře.

Výměna informací by měla do budoucna také přispět k výběru dlouhodobě uživatelsky a ekonomicky výhodného řešení pro AČR, ať už se jedná o projekty výzkumu a vývoje nebo o případné budoucí akvizice. 

Předpokládá se účast zástupců českého průmyslu popř. akademické sféry působících v oblasti kosmických aktivit, letectví, obrany a souvisejících služeb.

Program Průmyslového dne