KAM ZA VĚDOU A TECHNIKOU? VYZKOUŠEJTE VESMÍRNOU PROJEKČNÍ KOULI NEBO ENERGETIKU NA VLASTNÍ KŮŽI

KAM ZA VĚDOU A TECHNIKOU? VYZKOUŠEJTE VESMÍRNOU PROJEKČNÍ KOULI NEBO ENERGETIKU NA VLASTNÍ KŮŽI

V Třebíči mají něco, co ocení starší i mladší ročníky a rodiče se zvídavými dětmi a mládeží. Science centrum – Alternátor. A jak jeho název už napovídá, také expozice centra návštěvníky provedou výrobou elektrické energie.

Science centrum vyrostlo ve čtvrti Borovina, v budově bývalé kotelny, kterou sdílí spolu s Domem dětí a mládeže. Že Alternátor není jen tak ledajaká atrakce pro školní exkurzi, naznačuje před hlavním vchodem posazený automobil, z něhož vyrůstá strom. Na pořadu dne bude technika a příroda.

A protože alternátor je v elektrárnách nebo automobilech klíčovou součástkou pro přeměnu rotační mechanické energie na energii elektrickou, nechybí ani možnost si to vyzkoušet na…pokračovat ve čtení

banner EU a MSMT

Článek je z webu ČEKUJVĚDU.CZ, magazínu o vědě a inovacích pro mladé lidi, který vytváří Výzkumný ústav pro podnikání a inovac při Hospodářské komoře v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.