Festivaly VR pro školy zahájeny

Festivaly VR pro školy zahájeny

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu pro Středočeský kraj II jsme kromě školení pedagogů zahájili i sérii festivalů virtuální reality.

Ten letošní první byl určený pro žáky a pedagogy Gymnázia a Střední odborné škola pedagogické v Čáslavi.
V něm se žáci i pedagogové nejprve seznámili s teorií a možnostmi virtuální reality v praxi a výuce a pak si mohli sami zažít „virtuálno“ na vlastní kůži.

Festival proběhl v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 spolufinancovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.