PREZENTOVALI JSME NOVÝ NÁSTROJ K PROPOJENÍ VÝZKUMNÉ A PODNIKATELSKÉ SFÉRY

PREZENTOVALI JSME NOVÝ NÁSTROJ K PROPOJENÍ VÝZKUMNÉ A PODNIKATELSKÉ SFÉRY

V minulých dnech jsme společně s AVO prezentovali nový softwarový nástroj, který uceleně prezentuje kapacity výzkumných organizací a nabídky spolupráce pro podnikatelské subjekty. 

Vývoj nového softwarového nástroje Mapavin (www.mapavin.cz) reaguje na potřebu podnikatelských subjektů, především členů Hospodářské komory ČR, na zprostředkování aktuální nabídky kapacit výzkumných organizací pro vzájemnou spolupráci.

Výzkumné organizace mohou díky novému nástroji nabídnout své kapacity a instrumentárium podnikatelským subjektů, což může podpořit spolupráci s podniky, se kterými by se jinak nesetkali.

Projekt je podpořený z programu ÉTA TAČR pod číslem TL02000356 „Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou“.

Na malé a střední podniky cílí i další výstup „Metodika“, která představuje kroky pro to, aby výzkumné a vývojové projekty pomohly k rozvoji podnikání. Metodika bude dostupná na stránkách www.avo.cz. a www.vupi.cz.