SPUSTILI JSME KONTAKTNÍ MÍSTO PRO PEDAGOGY A ŽÁKY V MĚLNÍKU

SPUSTILI JSME KONTAKTNÍ MÍSTO PRO PEDAGOGY A ŽÁKY V MĚLNÍKU

V prosinci jsme spustili do ostrého provozu kontaktní místo pro pedagogy a žáky středních škol. Funguje při Krajské hospodářské komoře Střední Čechy v Mělníku. Pedagogům středních škol ve Středočeském kraji nabízí odbornou podporu při zvyšování kvality jejich výuky.

Kontaktní místo se zaměřuje zejména na oblast podpory podnikatelské vzdělanosti, nebo zavádění moderních technologií do výuky s cílem zvýšit atraktivitu polytechnického vzdělávání v kraji.

Pedagogové, kteří mají zájem o zvyšování kvality výuky, prohlubování digitálních dovedností a rozvoj kreativních schopností svých žáků, tady najdou metodickou a technickou podporu.

Pomáháme pedagogům rozvinout znalosti VaV infrastruktuře a inovačním potenciálu regionu, o aktuálních vědeckých a výzkumných projektech a jejich uplatnění v ekonomice.

Součástí jsou nové přístupy k podpoře podnikatelské připravenosti žáků.

V současnosti jsou k dispozici 3 moduly:
 

1. PODPORA PODNIKATELSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ


Zaměření

Rozvoj kvalifikace pedagogů vyučujících základy podnkání, zkvalitňování a podpora výuky, výuka praktických podnikatelských dovedností, odbourávání stereotypních představ o podnikání.

Pro pedagogy předmětů

Základy podnikání a obdobně zaměřené předměty.

VZDĚLÁVACÍ KURZY A PŘEDNÁŠKY

Laboratoř podnikatelských nápadů – volnočasová aktivita pro žáky, kteří uvažují o zahájení podnikání vedená lektory s vlastní podnikatelskou praxí, kteří poradí, jak ověřit životaschopnost nápadu a jak ho převést do praxe.

Vzdělávací kurz „Podnikni to!“ pro žáky i pedagogy v rozsahu 12 – 20h vedený mladými lektory s vlastní podnikatelskou zkušeností a zakončený certifikátem; kurz je zaměřený na rozvoj vlastního podnikatelského záměru (i fiktivního), nikoliv na teorii.

Zprostředkování přednášek a prezentací podnikatelů během výuky.

MATERIÁLY A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE PRO PEDAGOGY

Odborné materiály s informacemi o trhu a jeho vývoji ve vybraných ekonomických odvětvích a oborech podnikání dle vzdělávacího zaměření školy.

Právní základy podnikání pro neprávníky (pedagogy i žáky): popis jednotlivých norem, uplatňování principu řádného hospodáře v praxi, rozhodovací procesy, kontroly apod.

Software pro virtuální simulaci podnikání.

Krátká videa s medailonky začínajících i zkušených podnikatelů a z typizovaných životních situací firem; cílem videí je odstraňovat nejčastější mýty o podnikání a podnikatelích/podnikatelkách.

ODBORNÁ INDIVIDUÁLNÍ PODPORA

Mentoring a individuální podpora pedagogů – poskytnutí zpětné vazby z výuky.

Individuální podpora studentů uvažujících o zahájení vlastního podnikání.

2. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY A ROZVOJ DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ


Zaměření

Modernizace a zefektivňování výuky díky využívání moderních technologií ve výuce.

Pro pedagogy předmětů:

Anglický jazyk, biologie, historie, chemie, matematika a odborné (specializované) předměty.

MOBILNÍ UČEBNA VIRTUÁLNÍ REALITY

K dispozici bude mobilní učebna vybavená zařízením pro virtuální realitu. V jednu chvíli tak bude moci až 15 žáků a pedagogů sdílet jeden zážitek. Odborná asistence a další podpora je samozřejmostí.

VÝUKOVÉ HODINY VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Ukázky modelových výukových hodin pro pedagogy v těchto předmětech: chemie, matematika a (odborná) angličtina.  Další ukázková výuková hodina bude vyvinuta pro odborný předmět dle převažujícího požadavku škol, např. pro strojírenství, elektrotechniku apod.

JEDNODENNÍ FESTIVAL VIRTUÁLNÍ REALITY

Uskutečníme na vaší škole jednodenní festival virtuální reality! Kromě výše uvedených výukových aplikací představíme i aplikace pro biologii, historii a další – studenti i pedagogové si budou moci pod vedením zkušených lektorů a vývojářů virtuální zážitky sami vyzkoušet a diskutovat o nich.

VZDĚLÁVACÍ KURZ PROGRAMOVÁNÍ VIRTUÁLNÍ REALITY

Pedagogům informatiky, žákům v oborech informační technologie a programování  i dalším zájemcům z řad studentů a pedagogů nabízíme komplexní vzdělávací kurz modelování a vývoje VR zážitků. Základní i navazující pokročilý kurz můžeme nabídnout v  době vyučování nebo jako volnočasovou aktivitu.

3. ROZVOJ KREATIVNÍHO MYŠLENÍ A ZÁJMU O VĚDU


Zaměření

Rozvoj schopnosti žáků hledat nové přístupy a řešení a prohlubování jejich zájmu dělat věci jinak a lépe. Schopnost kreativního uvažování považujeme za základ aktivního, podnikavého přístupu ke světu kolem nás, ať už se pozitivně projeví v podnikatelském sektoru nebo v sektoru akademickém, vládním či v jiných neziskových a občanských projektech a aktivitách.  

Pro pedagogy předmětů:

Přírodovědné, technické, humanitní a společenskovědní předměty.

WEBOVÝ ČASOPIS O VAV

Webový časopis pro pedagogy i žáky přinášející informace o aktuálních tématech vědy a výzkumu, vědeckých a výzkumných centrech a jejich projektech, zajímavých osobnostech vědy a výzkumu a o zajímavých aplikacích nových poznatků v praxi v podnikatelském i veřejném sektoru.

METODICKÉ LISTY PRO PEDAGOGY

Metodické listy pro pedagogy jednotlivých předmětů volně navazující na webový časopis a propojující informace ze současné vědy a výzkumu se středoškolským učivem v jednotlivých předmětech.

SOUTĚŽE PRO ŠKOLNÍ TÝMY

Připravujeme krajskou soutěž pro týmy středních škol na téma technických inovací a kreativních způsobů jejich prezentace veřejnosti.

Kontaktujte nás a domluvte si schůzku s naším regionálním koordinátorem:

Mělník:

Ing. Eliška Šťastná

stastna@vupi.cz 602 414 256

Nebo kontaktujte přímo manažera VUPI:

Bc. Eva Řídká

ridka@vupi.cz

724 613 935

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. (VUPI)

Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1

www.vupi.cz

IČO: 062 43 631

logo EU a MSMT