Digitalnipodnik.cz – odborný workshop

Digitalnipodnik.cz – odborný workshop

Cílem projektu je vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a střední podniky.

Témata workshopu:
– Co nástroj nabízí podnikům?
– Jak ho využít na úrovni podniku?
– Na čem je postaven a s jakými daty pracuje?
– První zkušenosti a vyhodnocení zpětné vazby.
– Praktická zkušenost s využitím nástroje v podnikové praxi.


Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na www.digitalnipodnik.cz
Odkaz na test digitální zralosti podniku: https://www.digitalnipodnik.cz/test

Program workshopu
10:00 – 10:20 Představení nástroje pro vyhodnocení digitalizace podniku – test digitální zralosti podniku
10:20 – 10:25 Konkrétní zkušenost s uplatněním nástroje pro vyhodnocení digitalizace podniku
10:25 – 11:20 Kulatý stůl: reflexe s aktéry z praxe
11:20 – 11:30 Závěry a shrnutí

  1. Reflexe potenciálu uplatnění nástroje pro vyhodnocení digitální zralosti podniku.
  2. Reflexe konkrétních funkcionalit a nastavení nástroje pro vyhodnocení digitální zralosti podniku.
  3. Návrhy a doporučení pro další rozvoj nástroje pro vyhodnocení digitální zralosti podniku.
  4. Návrhy a doporučení jak službu dostat blíže podnikům (otázka PR a marketingové strategie).