PODNIKEJ A BUĎ FIT!

PODNIKEJ A BUĎ FIT!

Nebojte se podnikat! Dnes na téma, jak uspět na fitness trhu, který má jen v Evropě potenciál 27 miliard euro.

Fitness průmysl v Evropě je vnímám jako důležité odvětví národního hospodářství, má obrovský roční obrat, v Evropě to aktuálně je 27 mld. eur, do fitness center v Evropě teď chodí přes 62 milionů lidí.

„Je to obrovský sektor, který má potenciál zásadně pomoci v jednom velkém společenském problému, a to je nedostatek fyzické aktivity, který přímo souvisí s výskytem civilizačních onemocnění,“ říká podnikatelka a dvojnásobná mistryně světa ve fitness stepu Jana Havrdová.

Jana Havrdová je žena činu. Znát ji můžete především z televizního pořadu Sama doma. Je zároveň spoluzakladatelka a prezidentka České komory fitness, členka představenstva Hospodářské komory České republiky, spoluzakladatelka kampaně Česko se hýbe, bývalá skupinová instruktorka skupinových cvičení a jedna z tváří úspěšného seriálu Buď fit s ČT.

Video vzniklo jako součást projektu, kterým Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře České republiky přibližuje mladým lidem, zejména žákům středních škol, podnikání ve vybraných profesích a zároveň nabourává některé z mýtů, stereotypních či naivních představ přetrvávajících o podnikání.

Další videa a zajímavé články najdete na webovém magazínu http://cekujvedu.cz/

Celý projekt je součástí „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT