LEONARDO – SOUTĚŽ PRO STŘEDOŠKOLÁKY

LEONARDO – SOUTĚŽ PRO STŘEDOŠKOLÁKY

Přihlaste svoji školu do soutěže LEONARDO a vytvořte funkční model technického zařízení inspirovaný některým z Leonardových vynálezů.

Buďte jako Leonardo da Vinci

Hlavní myšlenkou soutěže je připomenutí všestranné osobnosti, Leonarda da Vinci, od jehož úmrtí letos uplynulo 500 let. Leonardo proslul nejen jako malíř, sochař, architekt, přírodovědec ale i jako vynálezce a konstruktér.

O čem soutěž bude? 

Úkolem soutěžních týmů bude navrhnout, vytvořit a odprezentovat (funkční) model technického zařízení inspirovaný některým z Leonardových vynálezů. Není podstatné, zda technické zařízení, kterým se soutěžní týmy nechají inspirovat, bylo původně funkční či nikoliv.

Důležité je, využít při návrhu vlastního modelu co nejvíce současných poznatků a moderních technologií, rozvinout některý z jeho nápadů do podoby odpovídající možnostem 21. století.

Zapojte se 

Registrace soutěžních týmů bude probíhat do 31. 10. 2019 (do 23:59 hodin) prostřednictvím „modrého“ webového registračního formuláře (najdete ho na konci stránky pod bannerem s logy EU a MŠMT) na webu soutěže (www.vupi.cz/cs/leonardo)

Týmy odešlou (elektronicky) do 28. 11. 2019 (do 23:59 hodin) „Popis modelu technického zařízení“ emailem na adresu info@vupi.cz.

Dne 12. prosince 2019 proběhne soutěžní klání v Praze, kde budou soutěžící družstva své modely prezentovat.  Na ty nejlépe hodnocené týmy čeká řada atraktivních cen.

Soutěž se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT