FESTIVAL VIRTUÁLNÍ REALITY V BENEŠOVĚ

FESTIVAL VIRTUÁLNÍ REALITY V BENEŠOVĚ

Ve středu 13. listopadu 2019 od 8:00 do 15:00 hodin se uskuteční na Integrované Střední škole technické v Benešově Festival virtuální reality.

Cílem akce je představit pedagogům a žákům vybrané existující aplikace virtuální reality a diskutovat o tom, jak mohou tyto moderní technologie doplnit a zkvalitnit stávající výuku na středních školách. Jako názorné ukázky jejich možného využití ve výuce budou sloužit ukázkové výukové hodiny chemie, matematiky a anglického jazyka, speciálně vyvinuté pro účely tohoto festivalu.

Účastníci si budou moci vyzkoušet, jaké to je, být ve virtuálním světě, také na několika dalších stanovištích. Čeká je třeba rehabilitace ve virtuální realitě, Google Earth, procházka po starém Egyptě nebo turnaj v české virtuální hře Beat Saber. O svých zážitcích a různých možnostech jejich zapojení do výuky pak budou moci debatovat s přítomnými odborníky – vývojáři a lektory virtuální a rozšířené reality.

V rámci Festivalu se také uskuteční od 9:00 kulatý stůl, který představí dosavadní výsledky využívání aplikací virtuální reality ve výuce a ve vybraných profesních oborech. 


Festival se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT