Pedagogové pronikají do tajů virtuální reality

Pedagogové pronikají do tajů virtuální reality

Ve dnech 6. – 7. října 2022 probíhá další ze série školení pro pedagogy.

Účastníci se na kurzu během dvou dnů naučí základům virtuální reality a pochopí možností jejího využití ve výuce. Akce probíhá ryze praktickou formou, kdy si každý účastník může vyzkoušet virtuální realitu na „vlastní kůži“.

Vzdělávací kurz se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje” (IKAP II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).