Program Women in Tech 2023

Program Women in Tech je výběrový vzdělávací program na podporu žen zejména ze startupového prostředí. Prostřednictvím mentoringu, workshopů a vzdělávacích akcí mají účastnice příležitost rozvíjet svůj talent, schopnosti i portfolio kontaktů, a díky tomu posunout své projekty výrazně dál. Za unikátním programem stojí Hospodářská komora ČR prostřednictvím Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace (VUPI) a technologická společnost Huawei. 

Naší ambasadorkou projektu je Linda Štucbartová. Lindiným posláním je rozvoj potenciálu jedinců a organizací. Vede ženské leadershipové programy a transformační programy pro členy představenstev. Je první certifikovanou lektorkou programu Talent Dynamics v Česku. Má rozsáhlé zkušenosti z prostředí korporací, ziskového a neziskového sektoru, akademické a veřejné sféry.

Seznam plánovaných aktivit:

Mastermind setkání účastnic Women in Tech 2022 a 2023. Odborné workshopy od Hospodářské komory dle potřeb účastnic (vztahy s investory, pitching, granty, networking, komunikace). Velká prezentační akce pro všechny účastnice. PR podpora – články, rozhovory, videoprezentace. Mentoringová podpora dle potřeby účastnic.


Účastnice druhého ročníku Huawei Women in Tech a jejich podnikatelské projekty:

Petra Doubková | EcoHaus

Eva Dubinská | Mysli jinak

Marie Froulíková | Kudykampus

Aneta Klečka Geistová | Femvie

Adéla Sedláčková | Loono

Martina Staimmer | Zen Space

Vlaďka Steinová | Prana Your Way

Jaroslava Šnejdarová | Wo Mum

Lenka Titová | Volný termín


Hlavní partner

Další partneři: