Od 1.1.2023 je Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře ČR, z.ú. partnerem projektu EDIH  ČVUT.  

EDIH ČVUT je Evropské centrum pro digitální inovace (EDIH) v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Zaměřuje se na transfer důvěryhodných řešení a služeb do průmyslu, zdravotnictví, dopravy a energetiky.

Cílem EDIH je propojovat výzkumnou a soukromou sféru, poskytovat a zprostředkovávat inovativní digitalizační služby zejména pro malé a střední podniky a veřejnou správu, aby se ČR stala lídrem v oblasti inovací. Cílem je posílit ekosystém AI v klíčových sektorech české ekonomiky a také podpořit evropskou konkurenceschopnost zapojením českých firem i veřejné správy do celoevropského AI ekosystému, který je založen na excelenci a důvěře.

Projekt potrvá do roku 2026 a VUPI bude mít na starosti oblast školení lidských/měkkých dovedností a rozvoje podnikavosti v návaznosti na téma AI.

European Digital Innovation Hub – EDIH CTU

Služby – EDIH CTU

Aktuality: