Program Women in Tech je určen pro ženy podnikatelky, jejichž projekt je ve fázi podnikatelského plánu až realizovaného podnikání a jeho součástí je mimo jiné práce s technologiemi. Podmínkou je také vazba k jednomu ze základních pilířů iniciativy Huawei Tech4All, jimiž jsou zdraví, vzdělání, rozvoj, životní prostředí a nově také mobilita.

Tento unikátní program vznikl díky spolupráci Hospodářské komory ČR prostřednictvím Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace (VUPI) a technologické společnosti Huawei. Ambasadorkou a koordinátorkou programu WiT je Linda Štucbartová. Patronkou pro účastnice je podnikatelka Jaroslava Šnejdarová, která v se sama zúčastnila programu v roce 2023 a získala speciální cenu prezidenta Hospodářské komory ČR.

Pět účastnic, jejichž projekty nejvíce zaujmou odbornou porotu, poté čeká atraktivní celoroční program a individuální podpora jejich podnikatelských projektů pro každou v hodnotě 300 tis. Kč. Účastnicím nabídneme vzdělávací kurzy, součástí programu bude také na míru šitý mentoring, propojení s absolventkami v rámci platformy Mastermind, osvojení prezentačních dovedností i možnost představení projektů na setkáních s investory známých z uplynulých ročníků jako Inspirational Breakfast.


Ambasadorkou a koordinátorkou programu WiT je Linda Štucbartová. Lindiným posláním je rozvoj potenciálu jedinců a organizací. Vede ženské leadershipové programy a transformační programy pro členy představenstev. Je první certifikovanou lektorkou programu Talent Dynamics v Česku. Má rozsáhlé zkušenosti z prostředí korporací, ziskového a neziskového sektoru, akademické a veřejné sféry.

Patronkou pro účastnice je Jaroslava Šnejdarová, zakladatelka značky WO-MUM. „Program WiT byl nabitý aktivitami od začátku do konce. Díky rozsáhlému marketingovému know-how a nástrojům jsem dokázala efektivně propagovat své podnikání a získat vyšší povědomí o značce. Účast na vzdělávacích akcích a workshopech mi umožnila zdokonalit své dovednosti a  důležité bylo i propojení s potenciálními investory, což posílilo mé podnikatelské perspektivy. Celkově řečeno, program WiT mi dal nejen nástroje, znalosti a podporu, ale i sílu a sebejistotu pro úspěšný rozvoj svého podnikání“.


 • Komunita Holky v Metaverse, s níž se přihlásila Julie Šislerová, spojuje ženy se zájmem o nově se formující virtuální světy a technologie, jako jsou VR&AR, blockchain, NFTs, kryptoměny a také AI.
 • Klára Hrdá s vlastním vzdělávacím programem Semínkovna napomáhajícím prostřednictvím kurzů a osvěty k soběstačnosti spojené s domácím semenařením a přírodním zahradničením.
 • Platforma M.arter podnikatelky Andrey Bohačíkové přináší automatizovaný systém vzdělávání pro zaměstnance na rodičovské dovolené a napomáhá jejich návratu zpět do firmy.
 • Projekt Via Connecta Sandry Lacinové, který se zaměřuje na podporu dětí s poruchami učení a autismem a usiluje o rozvoj v této oblasti na úrovni jednotlivých regionů.

 • 2x inspirativní setkání Mastermind s ambasadorkou programu Lindou Štucbartovou a také bývalými účastnicemi.
 • 2x inspirativní networkingové snídaně ve spolupráci s EIT Urban Mobility
 • 4 odborné on-line workshopy (správa a školení LinkedIn, využití AI, CANVA design) od Hospodářské komory ČR.
 • Účast na velké prezentační akci Hospodářské komory ČR pod záštitou předsedy vlády ČR v červnu 2024.
 • 1x online setkání s významnou osobností českého byznysu.
 • Účast na závěrečném slavnostním ocenění a vyhodnocení programu WIT s partnery a médii.
 • PR podporu během celého roku, články, rozhovory, sociální sítě.
 • Mentora a inspiraci.
 • Setkávání se skvělými lidmi a osobní rozvoj.


PARTNEŘI