MAPOTIC – MEZINÁRODNĚ ÚSPĚŠNÝ ČESKÝ START-UP

MAPOTIC – MEZINÁRODNĚ ÚSPĚŠNÝ ČESKÝ START-UP

Dá se v českém prostředí od nuly vybudovat mezinárodně úspěšná sociální síť? Ivo Gajdorus ze start-upu Mapotic se touhle cestou vydal. A zdá se, že by se mu to mohlo skutečně povést. 

Mapotic lze přitom nejlépe popsat jako kombinaci Facebook Goups a Google Maps, tedy jako sociální síť nad mapami. Obsahuje kupř. mapu komunitních zahrad nebo bezbariérovou databázi, která vozíčkářům pomáhá najít místa, kam se dostanou bez bariér.

Také majitel ubytování může svým hostům, kteří lokalitu neznají, do mapy umístit osobní tipy a ukázat jim autentické věci v okolí, třeba kam jít na houby, kde se vykoupat nebo kde koupit čerstvé ryby. Tedy užitečné tipy, které na Google jen tak nenajdete.

Video vzniklo jako součást projektu, kterým Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře České republiky přibližuje mladým lidem, zejména žákům středních škol, podnikání ve vybraných profesích a zároveň nabourává některé z mýtů, stereotypních či naivních představ přetrvávajících o podnikání.

Další videa a zajímavé články najdete na webovém magazínu http://cekujvedu.cz/

Celý projekt je součástí „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT