VIRTUÁLNÍ REALITA & FESTIVAL SVOBODY VE STOCHOVĚ

VIRTUÁLNÍ REALITA & FESTIVAL SVOBODY VE STOCHOVĚ

V úterý 12. listopadu 2019 proběhne ve Stochově Festival Svobody. Jeho součástí bude i náš Festival virtuální reality.

Cílem akce je představit pedagogům a žákům vybrané existující aplikace virtuální reality a diskutovat s nimi o tom, jak mohou tyto moderní technologie doplnit a zkvalitnit stávající výuku na středních školách.

Jako názorné ukázky jejich možného využití ve výuce budou sloužit:

  1. – Vyukové aplikace předmětů matematika, chemie a angličtina.
  2. – Google Earth – virtuální prohlídka města na zeměkouli, které si vyberete.
  3. – Human Atlas – prohlídka lidského těla prostřednictvím virtuální reality(např. kostra, krevní systém, nervový systém, orgány…).
  4. – Škoda auto – aplikace s technickým zaměřením.
  5.  Rehabilitace ve VR – virtuální procházka.
  6. – Nefertari: Journey to Eternity – výlet po starověkém Egyptě.
  7. – A walk through the universe – krátké prohlídky vesmírem.

Součástí festivalu bude i velmi oblíbený turnaj v české virtuální hře, která dobyla svět – BeatSaber. 
O svých zážitcích a různých možnostech jejich zapojení virtuální reality do výuky pak budou moci všichni zúčastnění debatovat s přítomnými odborníky – vývojáři a lektory virtuální a rozšířené reality.

V rámci Festivalu se také uskuteční i kulatý stůl, který představí dosavadní výsledky využívání aplikací virtuální reality ve výuce a ve vybraných profesních oborech.


Festival se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT