Poslední VR festival před prázdninami

Poslední VR festival před prázdninami

Poslední Festival s workshopem virtuální reality před prázdninami proběhl dnes na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Rakovníku.

Jeho součástí byl workshop s pedagogy, po kterém následovala zážitková část, kdy si pedagogové vyzkoušeli virtuální realitu na vlastní kůži.

Festival s workshopem pro pedagogy je součástí projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje” (IKAP II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).