INSPIRUJTE SE!

INSPIRUJTE SE!

Inspirujte se, jak podpořit podnikavost žáků na vaší škole. Jak? V rámci projektu IKAP Středočeského kraje jsme připravili několik různých materiálů a videí, které slouží k podnícení podnikavosti a zájmu žáků o moderní technologie.

Proč my? Jsme Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře České republiky a podpora podnikání je naše DNA.

Inspirujte se a prohlédněte si náš výukový video kanál na YouTube, kde najdete videa která:

–  ukazují, že řemeslo má zlaté dno a dnešní dobří řemeslnicí si umí pěkně vydělat,
– podporují podnikavost žáků prostřednictvím soutěže Leonardo o nejlepší vynález,
– ukazují Festivaly virtuální reality na školách,
– představují kurzy pro pedagogy, jak zavádět virtuální realitu do výuky,
– učí žáky podnikavosti, formou kurzu s názvem Podnikni to!

K zájmu žáků o moderní technologie, vědu a inovace přispívá i webový magazín ČekujVědu.cz

Prozkoumejte nabízené materiály a informujte o nich vaše žáky. Kdybyste potřebovali některé informace doplnit nebo upřesnit, prosím kontaktujte paní Evu Řídkou ridka@vupi.cz.

Leták k vytištění ve formátu pdf, velikosti A3 „Inspirujte se“ najdete ke stažení zde.

Akce je součástí projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT