UČÍME PEDAGOGY VYTVÁŘET APLIKACE VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

UČÍME PEDAGOGY VYTVÁŘET APLIKACE VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Včera jsme zahájili nový, 3 denní kurz pro pedagogy, zaměřený na virtuální realitu. Jeho cílem je naučit pedagogy, kteří na školách vyučují informatiku a obdobné předměty, jak pracovat s programy, které umožňují vytvářet aplikace pro virtuální realitu. 

Účastníky jsou pedagogové, kteří mají zájem rozšiřovat svojí dosavadní výuku o prvky nových technologií. Absolventi kurzu budou po jeho skončení schopni nejen vytvářet aplikace pro VR, ale aké předávat nové znalosti svým žákům, ať už v rámci povinné výuky nebo v rámci školních volnočasových kroužků.

Virtuální realita postupně dobývá svět. Už zdaleka není jen o hraní počítačových her. Aplikace VR jsou využívané stále častěji v různých odvětvích ekonomiky. Příkladem může být třeba mladoboleslavská Škoda, která pomocí vyrtuální reality vymodelovala lakovnu. Stejně tak se s VR můžete potkat třeba v lékařství při rehabilitacích nebo i ve školství. 

Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: Z.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

logo EU a MSMT