Kurz virtuální reality začátečníci – říjen

Kurz virtuální reality začátečníci – říjen

Na říjen jsme připravili nový termín kurzu virtuální reality pro učitele v rámci programu IKAP II. Je určený pro začátečníky a bude se konat 6.-7.10. v Praze. 

Místo: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK) při ČVUT v Praze 6 – Dejvicích, Jugoslávských partyzánů 1580/3

Organizátor: VUPI z. ú.

Lektor: střídají se Jakub Stejskal, Jan Husák, Martin Kotek

Cílová skupina: Vzdělávací program (12 hodin) je určen pedagogickým pracovníkům gymnázií, SOŠ a SOU bez ohledu na konkrétní oborové zaměření, včetně ředitelů. Pro podporu využívání VR ve výuce na školách doporučujeme také zapojení ICT koordinátora, jehož náplní práce by mělo být: metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů; doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků; koordinovat užití ICT ve vzdělávání; koordinovat nákupy a aktualizace software; v souladu se školním vzdělávacím programem zpracovávat a realizovat ICT plán školy.

Bližší obsah:

Vzdělávací program obsahuje teoretickou a praktickou část. Začíná základním popisem fungování počítače a technických nároků pro používání virtuální reality. Rozebírá, jak připojit různé typy brýlí k počítači a následně ukazuje, jak vše nastavit. Účastníci se naučí stahovat a spouštět jednotlivé programy, dozví se podrobněji jak pracovat s edukačními aplikacemi a v praktické části si tyto znalosti také ověří. Každý z účastníků bude mít k dispozici VR ready notebook a brýle pro virtuální realitu (headset).

Max. počet účastníků: 12

Pro další informace kontaktujte, prosím, Martinu Perutkovou emailem perutková@vupi.cz  nebo na telefonu +420 604 516 596.

Vzdělávací kurz se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje” (IKAP II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).