4 NOVÉ TERMÍNY KURZŮ VIRTUÁLNÍ REALITY PRO PEDAGOGY

4 NOVÉ TERMÍNY KURZŮ VIRTUÁLNÍ REALITY PRO PEDAGOGY

Pro velký zájem přidáváme 4 nové termíny kurzů virtuální reality. Pro začátečníky i pokročilejší. Všechny jsou zdarma a určené pedagogům ze Středočeského kraje, kteří chtějí na své škole učit studenty, jak aplikace VR vytvářet. Ať už v běžných hodinách programování / informatiky, nebo v rámci  volnočasových kroužků. Kapacita každého z nich je jen 20 míst. Důvodem je, aby se lektor mohl plně věnovat každému účastníkovi. 

První kurz s názvem „4 kroky, jak využít virtuální realitu ve výuce“ nevyžaduje žádné znalosti z programování. Je určený pro všechny pedagogy ZŠ, SŠ, VOŠ, včetně vedoucích pracovníků. Účastníci, kteří projdou kurzem, budou ovládat používání výukových programů ve virtuální realitě.  
Vyberte si termín kurzu 20. – 22. srpna nebo 22. – 24. října a rezervujte si pro sebe jedno z 12 míst 

Naopak druhý kurz, který se jmenuje „Naučte se vytvářet aplikace ve virtuální realitě“ je pro vyučující předmětu programování/IT. Po jeho absolvování budou účastníci umět vytvářet své vlastní 3D modely a zobrazovat je ve virtuální realitě. Zvolte si termín kurzu 20. – 22. srpna nebo 5. -7. listopadu a zajistěte si své místo v něm. Kapacita je omezená jen na 12 míst.

Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.