ODLIV MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Z VENKOVA

ODLIV MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Z VENKOVA

Technologická agentura České republika finančně podpořila projekt „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“ č.  TL01000349. Projekt je zaměřen na řešení současného negativního trendu, kdy dochází k odlivu malých a…

VUPI USPĚLO VE DVOU PROJEKTECH PROGRAMU ETA TAČR

VUPI USPĚLO VE DVOU PROJEKTECH PROGRAMU ETA TAČR

V 1. výzvě programu ETA TAČR, zaměřeného na oblast aplikovaného společenskovědního výzkumu jsme byli úspěšní hned ve dvou projektech, které jsou nyní ve fázi realizace. První projekt: Proměna role vysoké…