SOUTĚŽ LEONARDO ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

SOUTĚŽ LEONARDO ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Ve čtvrtek 12. prosince se uskutečnilo finále soutěže LEONARDO. Ta byla určená pro střední školy Středočeského kraje. Hlavní myšlenkou soutěže bylo připomenutí všestranné osobnosti, Leonarda da Vinci, od jehož úmrtí letos uplynulo 500 let.

Úkolem soutěžních týmů bylo navrhnout, vytvořit a odprezentovat (funkční) model technického zařízení inspirovaný některým z Leonardových vynálezů.

Finálového klání proběhlo v krásných prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze. Kromě 5 soutěžních týmů byli v sále i hosté jako pan profesor Mařík, radní ze Středočeského kraje, pan Drexler nebo zástupkyně projektu IKAP, paní Tomková a Kaldararová.

Jednotlivé týmy představili následující vynálezy:

– 3 hlavňové dělo – SPŠ Vlašim, Komenského 41, Vlašim, 25801
– Otočný most – SPŠS a OA Kladno, Cyrila Boudy 2954, Kladno
– Průzkumné vozidlo Tarbík 002 T.A.N.K. SOŠ a SOU stavební Kolín, Pražská 112, 280 02 Kolín
– Poštovní dron se zaheslovanou schránkou – SPŠS a OA Kladno, Cyrila Boudy 2954, Kladno
– Knihtisk – SOŠ  a SOU Kladno, Dubská 967, 27203 Kladno

Odbornou porotu nakonec nejvíce zaujal vynález „T.A.N.K. (Takticky-Analytická-Nezlomná-Kára)“ familiárně nazývaná Tarbík. Žáci SOŠ a SOU stavební Kolín sestrojili vozítko vybavené senzory a kamerou určené pro záchranné složky. Využití najde při prozkoumávání nebezpečného terénu nebo třeba malých prostor, kam se člověk fyzicky neostane. 

Na druhém místě se umístil vynález poštovního dronu se zaheslovanou schránkou – SPŠS a OA Kladno.  Na „bednu“ se ještě dostali žáci SOŠ a SOU Kladno s moderní verzí vynálezu knihtisku.

Zajímavý pohled na soutěž očima jednoho z porotců si můžete přečíst tady.

Soutěž LEONARDO se konala v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT