VÝMLUVA, ŽE VÁS ŠKOLA NEPŘIPRAVÍ NA PODNIKÁNÍ NEOBSTOJÍ

VÝMLUVA, ŽE VÁS ŠKOLA NEPŘIPRAVÍ NA PODNIKÁNÍ NEOBSTOJÍ

Kdo je zodpovědný za tvůj život? Škola, nebo ty sám? Že vás škola nepřipraví na podnikání, nemůže být výmluva, protože každý může zdarma studovat třeba na špičkové světové univerzitě MIT (Massachusetts Institute of Technology). 

Spousta podřízených, spousta starostí. To je tradiční představa podnikatele, která ale nemusí platit ve všech případech. Úspěšně podnikat se dá i bez zaměstnanců. Důkazem takového přístupu je Pavel Novák, mezinárodně známý trenér vyjednávacích dovedností, který studoval na Harvardově i na Oxfordské, distančně také na Stanford University, University of Michigan a dalších.

Video vzniklo jako součást projektu, kterým Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře České republiky přibližuje mladým lidem, zejména žákům středních škol, podnikání ve vybraných profesích a zároveň nabourává některé z mýtů, stereotypních či naivních představ přetrvávajících o podnikání.

Další videa a zajímavé články najdete na webovém magazínu http://cekujvedu.cz/

Celý projekt je součástí „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT