DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ OBČANŮ EU

DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ OBČANŮ EU

Více než šest z deseti občanů EU má pozitivní postoj k robotizaci a umělé inteligenci. Avšak téměř tři čtvrtiny (72%) souhlasí s tím, že roboti a umělá inteligence seberou lidem práci. Největší obavy mají občané Portugalska, Španělska a Řecka. 

Obavy ze ztráty panují více na jihu

Celkově občané EU vnímají dopad digitálních technologií na společnost, ekonomiku a kvalitu života pozitivně. Češi jsou v odpovědích také spíše pozitivní a přibližují se celkovému průměru. Více obav z budoucího rozvoje digitalizace vyjadřují státy z jihu Evropy. Naopak v rozvinutějších inovačních zemích na severu Evropy převládají spíše pozitivní postoje a nižší míra obav z negativních důsledků digitalizace na kvalitu jejich života či ztráty zaměstnání.

Evropané vidí digitalizaci a automatizaci jako příležitost, Vyžadují však investice do lepších a rychlejších internetových služeb, efektivní veřejnou politiku, která bude doprovázet změny v oblastech zaměstnanosti, soukromí a osobního zdraví.

Digitalizace a vzdělání

Co se týče vzdělání, tak mnoho Evropanů věří, že mají dostatečné digitální dovednosti. Více než třetina respondentů (35%) uvedla, že má takové znalosti, které jsou pro jejich každodenní život plně dostatečné. Dalších 36% má tendenci souhlasit a 25% nesouhlasí. Z respondentů, kteří jsou zaměstnáni, 44% plně souhlasilo s tím, že jsou dostatečně kvalifikovaní v používání digitálních technologií k výkonu své práce, zatímco 36% má tendenci souhlasit a 17% nesouhlas

Nedůvěra v sociální sítě

Důvěra v online sociální sítě je slabá a souvisí se spolehlivými zdroji. Pouze 7% respondentů se domnívá, že příběhy publikované v sociálních sítích jsou obecně důvěryhodné. Hlavním kritériem důvěryhodnosti příběhu o sociálních médiích je spolehlivý zdroj (36%). 

V posledních 12 měsících méně než jeden z pěti respondentů využil zdravotní a pečovatelské služby poskytované on-line (18%). 52% všech respondentů by mělo rádo on-line přístup ke svým lékařským a zdravotním záznamům. Respondenti jsou mnohem ochotnější sdílet své údaje o zdraví a blahobytu s lékaři a zdravotnickými pracovníky (65%) než se společnostmi (14%) nebo s veřejnými orgány, i když jsou anonymní a pro výzkumné účely (21%).

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Většina uživatelů internetu podnikla alespoň nějaké kroky k zvýšení bezpečnosti a soukromí online. Například 35% uživatelů otevírá e-maily pouze ze známých zdrojů.

Současně si 61 % připouští, že funkce zabezpečení a soukromí hrají roli při nákupu zařízení IT, ale pouze 27 % je ochotno zaplatit za ně více. Názory v jednotlivých členských státech se podstatně liší tím. Například 75 % německých respondentů, na rozdíl od 47 % v Rumunů tvrdí, že funkce zabezpečení a soukromí hrají určitou roli při výběru produktu IT.

Evropská komise v květnu zveřejnila průzkum Eurobarometru, který předkládá názory evropských občanů na téma digitalizace a automatizace v každodenním životě.