RADOST Z VIRTUÁLNÍ REALITY NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A ZAHRADNICKÉ V LOVOSICÍCH

RADOST Z VIRTUÁLNÍ REALITY NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A ZAHRADNICKÉ V LOVOSICÍCH

Žákyně i žáci na Střední odborné škole technické a zahradnické v Lovosicích si užili výuku organizovanou VÚPI v rámci programu ICT akademie Huawei. Náš pilotní projekt jsme tak zakončili v Ústeckém kraji. 

V pondělí 22. 3. 2021 jsme zavítali do Lovosic na Střední odbornou školu technickou a zahradnickou, kde proběhl další úspěšný webinář “Virtuální a rozšířená realita online”. Cílem webináře je představit obor virtuální a rozšíření reality, jak se od sebe tyto reality liší a jak fungují. Dále se účastníci dozví, jaká zařízení lze pro tyto reality využít a jak s nimi pracovat.

Účastníci měli možnost vidět využití VRR a také si vyzkoušeli konkrétní AR aplikace přímo na svých mobilních telefonech. Současně  online debatovali s přítomnými odborníky – vývojáři a lektory virtuální a rozšířené reality z AVRAR. Partnerem této aktivity je společnost Huawei Technologies Czech

Pro více informací kontaktujte: frelich@vupi.cz , +420 739 341 798.