Další oblíbený kurz VR pro pedagogy

Další oblíbený kurz VR pro pedagogy

Pokračujeme v další sérii školení pro pedagogy ze Středočeského kraje, které jsou zaměřené na virtuální realitu a rozvoj v této oblasti ve prospěch vzdělávání.

Ve dnech 21.- 22. 9. 2022 proběhl oblíbený kurz pro pokročilé uživatele zaměřený na praktické využití virtuální reality ve výuce pro pedagogické pracovníky. Těší nás velký zájem pedagogů a ještě více nás těší jejich spokojenost.

Vzdělávací kurz se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje” (IKAP II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).