PODÍLÍME SE NA NOVÝCH NÁSTROJÍCH PRO SNAZŠÍ SPOLUPRÁCI PODNIKATELSKÉHO A AKADEMICKÉHO SEKTORU

PODÍLÍME SE NA NOVÝCH NÁSTROJÍCH PRO SNAZŠÍ SPOLUPRÁCI PODNIKATELSKÉHO A AKADEMICKÉHO SEKTORU

Mapa nabídky výzkumných organizací včetně metodiky řízení“ a „Hodnocení přínosů spolupráce mezi výzkumnou organizací a podnikatelským sektorem“ jsou dva hlavní výstupy projektu, zaměřeného na nové nástroje, které mají usnadnit spolupráci podnikatelského a akademického sektoru. Podílíme se na něm s AVO o.p.s.

Společně jsme uspěli ve druhé veřejné soutěži s projektem TL02000356. Jeho cílem je vyvinout a nabídnout podnikatelské mu prostředí nástroje, které jim pomůžou nalézt vhodné přístrojové vybavení, či expertní tým pro řešení jejich výzkumných potřeb.

Řešitelský v rámci projektu tým mapuje hlavní problémy, se kterými se malé a střední podniky potýkají při výzkumu. Poté jim nabídne nový nástroj řízení VaV činnosti. Výsledná mapa nabídky výzkumných organizacím usnadní navázání spolupráce na výzkumném projektu. 

Projekt jsme zahájili 1. ledna.2019 a dokončíme ho v červenci roku 2021. Na jehon řešení se podílejí výzkumné týmy Aktivit pro výzkumné organizace, o.p.s. a Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z.ú., při Hospodářskou komorou ČR.