4 KROKY, JAK VYUŽÍT VIRTUÁLNÍ REALITU VE VÝUCE (VZDĚLÁVACÍ KURZ (09.-11.06.2020)

4 KROKY, JAK VYUŽÍT VIRTUÁLNÍ REALITU VE VÝUCE (VZDĚLÁVACÍ KURZ (09.-11.06.2020)

Získejte zdarma návod, jak můžete využít virtuální realitu ve výuce na své škole. Je to snazší, než byste čekali. Přihlaste se na kurz „4 kroky, jak využít virtuální realitu ve výuce“. Po jeho absolvování budete umět používat výukové programy ve virtuální realitě i na vaší škole. 

K jeho absolvování nepotřebujete žádné znalosti z programování a je vhodný i pro naprosté laiky v oblasti virtuální reality.

Během celého kurzu budete mít v učebně dispozici svůj počítač a brýle pro virtuální realitu. Kurz je vedený formou workshopu, aby se vám lektor mohl věnovat individuálně a abyste si mohli vše vyzkoušet a osahat. Kapacita je maximálně 12 účastníků.

Program workshopu:

1. Popis funkcí jednotlivých částí počítače z pohledu virtuální reality, zapojení a ovládání zařízení
Začneme základním popisem fungování počítače a technických nároků při používání virtuální reality. Naučíte se, jak připojit 3 typy virtuálních brýlí k počítači, a následně jak si vše snadno nastavíte.

2. Instalace programů pro virtuální realitu a jejich ovládání
Nebojte se. Nebudeme programovat. Jen si ukážeme, jak si stáhnete software a pak si ho nastavíte. Asi jako když si stahujete do počítače fotografie, písničky nebo filmy.

3. Vyhledávání, nastavení a využití výukových aplikací pro virtuální realitu
Společně si krok za krokem projdeme, kde najdete jednotlivé výukové aplikace a jak si je stáhnete k sobě do počítače. V dalším kroku si osvojíte, jak edukační aplikace nastavíte a spustíte. V posledním kroku si ukážeme, jak se dá s aplikacemi pracovat a jak je co nejefektivněji využijete.

4. Tipy, tiky & případové studie ze světa virtuální reality
Na závěr si ukážeme několik případových studií využití virtuální reality v praxi, společně se podíváme na výsledky výzkumů týkajících se využívání aplikací pro virtuální realitu ve výuce a nakonec přidáme pár vychytávek, tipů a triků.

5. S jakým vybavením budete pracovat?
Každý budete mít na místě k dispozici počítač připojený k internetu. K němu se budete učit připojovat VR brýle od HTC VIVE, Oculus Rift a Acer Windows Mixed Reality Headset. Ze software se naučíme pracovat s aplikací Steam, který slouží ke stahování virtuálních aplikací z internetu. Jeho „kolega“ Steam VR pak následně stažené aplikace spouští.

6. Kdo vás bude školit?

Jakub Stejskal

Jakub je nadšeným propagátorem VR/AR technologií ve veřejném prostoru. Věnuje se využití virtuální reality v medicíně zejména při rehabilitaci míšních lézí a také projektu využití VR pro aktivizaci seniorů.
Je i zakladatelem Asociace virtuální a rozšířené reality a festivalu Czech VR Fest.

Martin Kotek
Konzultant, lektor a specialista na technologie virtuální a rozšířené reality. Zakladatel Asociace virtuální a rozšířené reality a Czech VR Festu – největší oborové konference a výstavy v České republice. Vedoucí Centra pro digitalizaci a vzdělávací technologie.

7. Hlavní informace o kurzu
Kdy:                                Úterý až čtvrtek 09. – 11. června 2020 (vždy 9:00 – 17:00, celkem 21 vyučovacích hodin)

Kde:                                ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3. 160 00, Praha 6, 5. patro, učebna č. B570

Co:                                  Kurz „4 kroky, jak využít virtuální realitu ve výuce“

Pro koho:                       Pedagogové ZŠ, SŠ, VOŠ, včetně vedoucích pracovníků ze Středočeského kraje

Registrace:                   Vyplňte prosím formulář (Přihláška) pod tímto článkem

Pořadatel:                     Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře České republiky

Odborný garant:          Martin Kotek a Jakub Stejskal

Kontakt:                        Eva Řídka, ridka@vupi.cz

Pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje je kurz zdarma.

Přihlásit se zde

banner EU a MSMT

Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.