JEDEN Z 50 NEJVÝKONNĚJŠÍCH SUPERPOČÍTAČŮ SVĚTA BUDE V OSTRAVĚ!

JEDEN Z 50 NEJVÝKONNĚJŠÍCH SUPERPOČÍTAČŮ SVĚTA BUDE V OSTRAVĚ!

V ostravském superpočítačovém centru IT4Innovations při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava bude letos instalován EuroHPC petascale superpočítačový systém, který bude jedním z 50 nejvýkonnějších superpočítačů světa. Ostrava tak bude mezi osmi městy, kam chce Evropská unie prostřednictvím unijního společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku umístit nové superpočítače.

Investiční náklady na pořízení systému dosáhnou 15 milionů eur (přes 384 milionů Kč). Provozní náklady systému v letech 2020 až 2025 budou činit 14 milionů eur (téměř 360 milionů Kč).

Nové počítače tohoto evropského projektu by mohly začít fungovat během druhé poloviny roku 2020, od kdy budou k dispozici evropským uživatelům z akademické obce, průmyslu i veřejného sektoru. Střediska se s jejich pomocí zaměří na podporu vývoje hlavních aplikací v oblastech, jako je personalizovaná medicína, nová léčiva a materiály, bioinženýrství, předpovědi počasí… pokračovat ve čtení.

banner EU a MSMT

Článek je z webu ČEKUJVĚDU.CZ, magazínu o vědě a inovacích pro mladé lidi, který vytváří Výzkumný ústav pro podnikání a inovac při Hospodářské komoře v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje