KURZ VIRTUÁLNÍ REALITY ÚČASTNÍKY NADCHL!

KURZ VIRTUÁLNÍ REALITY ÚČASTNÍKY NADCHL!

Včera skončil v Praze další z našich vzdělávacích kurzů pro pedagogy, zaměřený na virtuální realitu. O akci s názvem 4 kroky, jak využít virtuální realitu ve výuce, byl mimořádný zájem, kurz byl „vyprodaný“.

Cílem bylo dát účastníkům návod, jak mohou využít virtuální realitu ve výuce na své škole. Třídenní kurz účastníky tak nadchl, že někteří do něj vtáhli i své rodinné příslušníky nebo si večer doma sami zkoušeli AR aplikace na svých mobilech.

Návazný kurz má název Naučte se vytvářet aplikace ve virtuální realitě. Ten nejbližší se bude konat 5.-7. listopadu 2019. Podívejte se na detaily.

Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT