VÝVOJ VIRTUÁLNÍ REALITY RAKOVNÍK 11. – 27. 03. 2019

VÝVOJ VIRTUÁLNÍ REALITY RAKOVNÍK 11. – 27. 03. 2019

Naučte se vyvíjet ve virtuální realitě! Přihlaste se do prezenčního kurzu Vývoj virtuální reality v Praze na CIIRC.

Výuka bude složena z teoretické a praktické části. V teoretické části se účastníci dozví terminologii a teoretické postupy z oblasti 3D grafiky, virtuální a rozšířené reality a 3D modelování. Během praktické části účastníci vytvoří 3D scénu a zobrazí ji ve virtuální realitě.

Kurz je rozdělený do dvou bloků, které se v průběhu výuky prolínají. Oba bloky budou stát na programech, ve kterých bude výuka probíhat, ale nabyté znalosti nebudou omezené pouze na ně. První blok je zaměřený na 3D grafiku a program Blender. Účastníci se v této části naučí program Blender používat a s jeho pomocí vytvoří 3D model scény.

V druhém bloku si účastníci osvojí používání enginu Unity3D. S jeho pomocí zobrazí dříve vytvořenou 3D scénu, kterou oživí pomocí interakcí ovládaných skripty v jazyce C#, které budou tvořit jádro druhé části kurzu.

Každý z účastníků bude mít k dispozici VR ready notebook a brýle pro virtuální realitu (headset). Obojí bude na místě zajištěné organizátorem.

Obsah prvního bloku kurzu – Blender:

  • 3D modelování
  • UV unwrap
  • Texturování
  • Animace

Obsah druhého bloku kurzu – Unity3D:

  • Instalace Steam VR a nastavení prostředí
  • Import scény
  • Assety
  • Interakce – C# skripty

O úspěšném absolvování kurzu získají účastníci certifikát.

Aktualizace:
Oba kurzy jsou již plně obsazené. Pro velký zájem připravujeme další dva kurzy na červen 2019. Sledejte nás na webu nebo sociálních sítích.

VR Fest Rakovník kurz 0319
logo EU a MSMT