Školení virtuální reality pro pedagogy končí!

Školení virtuální reality pro pedagogy končí!

Ve dnech 16.-17. 3. 2023 proběhl náš poslední IKAP II kurz školení ve virtuální realitě pro středočeské pedagogy.

Ve dnech 16.-17. 3. 2023 proběhl poslední z našich úspěšných kurzů zaměřený na praktické využití virtuální reality ve výuce pro pedagogické pracovníky. Těší nás velký zájem pedagogů a ještě více nás těší jejich spokojenost. Děkujeme všem za aktivní účast a pozitivní přístup k moderním technologiím. Přejeme všem účastnicím a účastníkům, aby své kompetence u nás získané využili a dále rozvíjeli.

Vzdělávací kurz se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje” (IKAP II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).