ZAHÁJILI JSME SÉRIÍ VR ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY

ZAHÁJILI JSME SÉRIÍ VR ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY

Dnes 20.8. jsme zahájili další kurz virtuální reality pro pedagogy. Cílem je naučit pedagogy pracovat s programy této nové technologie. Přímo na středních školách ve středočeském kraji jsme si již ověřili, že o virtuální realitu, jako doplňující způsob výuky, je zájem jak mezí žáky, tak mezi pedagogy. 

Zajímavostí je, že k jeho absolvování nepotřebují účastníci žádné předchozí znalosti z programování a je vhodný i pro naprosté laiky v oblasti virtuální reality. Absolventi kurzu budou po jeho zapojit VR  do výuky ale i  třeba v rámci školních volnočasových kroužků.


Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: Z.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

logo EU a MSMT