Konference Mapavin

Konference Mapavin

Podnikatelé i výzkumné organizace, registrujte se a využijte tak výhody nástroje pro získání vzájemné spolupráce a rozvoje obchodních příležitostí. Na on-line webináři byl představen nový digitální nástroj pro podporu spolupráce výzkumných organizací a podnikatelských subjektů – MAPAVIN

Účastníci webináře byli seznámeni s webovým nástrojem, jeho výhodami a funkcemi. Registrovaný účastník z řad podnikatelů tak může využít stávající výzkumnou infrastrukturu, která je k dispozici v České republice. Firmy, které potřebují inovovat, vyvinout nový výrobek nebo třeba vylepšit ten stávající jsou vhodnými uživateli aplikace. Mapavin nabízí pro výzkumné organizace a výzkumné týmy prostředí k navázání spolupráce s podnikovou sférou. Portál MAPAVIN a konference je podpořena z projektu „Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou“, který je realizován s podporu TAČR. Řešitelé projektu jsou Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. a Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.