ZNOVU S VIRTUÁLNÍ REALITOU VE ŠKOLE!

ZNOVU S VIRTUÁLNÍ REALITOU VE ŠKOLE!

Pokračujeme v on-line výuce virtuální reality na středních školách v ČR, tentokrát byla naše výuka pro pedagogy z Integrované střední školy Hodonín a žáky Masarykovy střední školy Letovice. „Omezení výuky vidím jako příležitost. Distanční výuka ve školách učí žáky, pedagogický sbor a rodiče rychle reagovat na tuto formu výuky a využívat digitální technologii. A my k tomu přinášíme další moderní prvky, které výuku obohatí a žáky a pedagogy motivují”, říká ředitel VUPI Martin Frélich.

Ve čtvrtek 28.1. 2021 v Hodoníně a v pátek 5.2.2021 v Letovicích  proběhl náš úspšný webinář “Virtuální a rozšířená realita online”. Cílem webináře je představit obor virtuální a rozšíření reality, jak se od sebe tyto reality liší a jak fungují. Dále se účastníci dozví, jaká zařízení lze pro tyto reality využít a jak s nimi pracovat.

Účastníci si vyzkoušeli konkrétní AR aplikace přímo na svých mobilních telefonech a současně  online debatovali s přítomnými odborníky – vývojáři a lektory virtuální a rozšířené reality. Partnerem této aktivity je společnost Huawei Technologies Czech. 

Pro více informací kontaktujte: frelich@vupi.cz , +420 739 341 798.