BUSINESS SPOT PŘÍBRAM USPOŘÁDAL SEMINÁŘ NA PODPORU PODNIKÁNÍ

BUSINESS SPOT PŘÍBRAM USPOŘÁDAL SEMINÁŘ NA PODPORU PODNIKÁNÍ

Ve čtvrtek, dne 14. 11. 2019 od 9:00 do 15:00 hod., organizoval business spot v Příbrami, v zasedací místnosti České spořitelny, a.s., seminář pro pedagogy Středočeského kraje vzdělávací kurz “Jak efektivně rozvíjet podnikatelské nápady žáků středních škol.”

Cílem semináře bylo otevřeně diskutovat  o zefektivnění vedení žáků při rozvíjení jejích úvah o vlastním podnikání, představit metodiku testovanou Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, z.ú. při Hospodářské komoře České republiky, která se mimo jiné zaměřuje na eliminaci či alespoň minimalizaci potenciálních rizik spojených s podnikáním.

Po absolvování semináře získali pedagogové nové znalosti a dovednosti, s jejichž využitím mohou své žáky ve výuce Základů podnikání podpořit při přípravě a pozdější realizaci jejich podnikatelských záměrů, poskytnout jim konzultace k zvolenému business modelu, poradit způsob testování na trhu, naučit je ověřovat potenciál na straně zákazníka. Výuka by měla být postavena na interaktivní komunikaci, učitel by měl žákům průběžně efektivně poskytovat zpětnou vazbu.

Semináře se účastnilo, pod vedením zástupce business spotu, 9 pedagogů, kterým své dovednosti prezentoval zkušený podnikatel. Diskutovalo se zejména o těchto částech metodiky:

  • – jak vnímat podnikatelskou příležitost,
  • – jak zjistit motivaci či obavy žáků v oblasti podnikání,
  • – práce se “Štíhlou metodikou” a pracovními listy ve výuce,
  • – definice rizik a validace problémů v praxi,
  • – plány a rozvoj nových podnikatelských projektů,
  • – nabídka osobních konzultací s lektorem.

Seminář se konal v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje” (IKAP), reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655, který je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje. 

banner EU a MSMT